Exempel på kursprogram - DAG 1

09.00 Vanliga beteenden i samband med förhandlingar

 • Varför vi tar känslomässiga istället för rationella och genomtänkta beslut
 • En översikt över bra och dåliga metoder
 • Öppenhet och köpslående - den nordiske förhandlarens akilleshäl

11.00 Förhandlingsförberedelser

 • Genomgång av checklistor
 • Analys av parternas positioner
 • Att forma och lägga rätt bud
 • Körschemat ett värdefullt hjälpmedel

13.00 Det första förhandlingsspelet genomförs

 • Gruppvisa förberedelser, förhandlingen genomförs och bandas på video
 • Gemensam genomgång och analys av förhandlingen

17.15 Nästa dags övning förbereds

Exempel på kursprogram - DAG 2

08.30 Hur vi väljer förhandlingsmetod, strategi och taktik

 • Nollsummespelet där förhandlingarna kännetecknas av kamp, medgivande, förhalning och kompromiss.
 • Alternativet är samarbete/partnerskap där vi kan få mer utan att motparten upplever sig som förlorare.
 • Hur vi känner igen olika strategier, när de kan användas, risker och begränsningar med dem.
 • Hur vi möter motpartens strategi och taktiska utspel.

13.00 Förhandlingsspel 2 genomförs

15.00 Förhandlingar bygger på kommunikation

 • Hur vi genom samverkan mellan kommunikation och minne når påverkan.
  Riktlinjer för effektiv kommunikation över förhandlingsbordet.

16.30 - 16.45 Hur du fortsätter med att utveckla din förhandlingsförmåga

 

 

 

Förhandling - strategier

Strategimatrisen - de 5 strategierna

 

Kursprogrammet till vänster är ett basprogram som kan varieras på många olika sätt och som alltid anpassas med tanke på ert behov och deltagarnas färdigheter.