Företagsinterna kurser

Efter ett inledande samtal får ni en offert med programförslag, lediga tider och priser. Vi går igenom ert behov och målet med utbildningen, er förhandlingsmiljö, deltagarnas förväntningar och förkunskaper. Ni informerar oss om er "förhandlingspolicy" och syn på affärsverksamheten.

Deltagarna informeras om kursen

Deltagarna ska tänka igenom de frågor och förhandlingssituationer som de vill ha belysta under kursen. De får ut boken "Förhandlingen en värdeskapande process" och ska läsa det första avsnittet för att förbereda sig inför kursen.

Kursen genomförs och följs upp

Kursen kan följas upp med ett möte där vi redovisar våra intryck av gruppen, dess förmågor och brister. Vi ger vår syn på hur deltagarna fungerar i olika förhandlingssammanhang. Om gruppen bör stöttas i sin fortsatta utveckling så berättar vi hur. Om kursen ger oss funderingar på ert sätt att förhandla, era rutiner, er policy eller ert sätt att hantera era partners så redovisar vi våra synpunkter. Vid detta möte tar vi också upp de erfarenheter som kan föras vidare till och som ska påverka kommande kurser.

Vi erbjuder ett omfattande kursutbud med allt från introduktionskurser om ½ dag till kurser på 2-3 dagar och uppföljningskurser.

Tider och innehåll varieras och varje kurs skräddarsys för att på bästa sätt möta ert behov.

Kurserna kan genomföras på svenska, danska, norska och engelska.

Viktiga frågor inför kursen

  • Ska alla gå samma kurs eller behöver olika deltagare mer eller mindre kunskaper?
  • Kursuppläggning med innehåll, typ av förhandlingsövningar
  • Urval av deltagare
  • Ska kursen läggas på internat eller genomföras under dagtid?
  • Tidsplan för fortsatta förberedelser, framtagande övningar och kursen
  • Ni bokar lokaler och svarar för de praktiska detaljerna kring kursen
  • Underlag för övningar ska tas fram
  • Vi intervjuar ett par personer hos er som kan förse oss med dokumentation och exempel från verkliga förhandlingar