Om Svenska FörhandlingsAkademin AB

Svenska Förhandlingsakademin (tidigare AB Förhandlingskonsult Iwar Unt) har sedan 1975 arbetat med utbildning, rådgivning och expertstöd inom området affärsförhandlingar. Utbildningarna består främst av internutbildningar och öppna utbildningar.

Internutbildningarna skräddarsys efter beställarens situation och önskemål. Specialanpassade case och förhandlingsövningar blandas med teori. Öppna utbildningar hålls dels i egen regi, dels tillsammans med externa utbildningsanordnare.

Utbildningskonceptet har vidareutvecklats och anpassats under åren, men huvudprincipen att se förhandlingen som en värdeskapande process har verkat som en ledstjärna ända sedan starten. Totalt har över 30 000 förhandlare utbildats av Förhandlingsakademin.

Förhandlingsakademin arbetar även med rådgivning och expertstöd, främst i samband med komplexa och omfattande projekt där förhandlingen utgör en central del. Detta kan exempelvis gälla i samband med fusioner och förvärv. Förhandlingsakademin har bland annat haft uppdrag som expertstöd för Industrigruppen JAS (Saab, Ericsson, Volvo) i deras förhandlingar med FMV.