Historik

Företaget grundades 1975 av Iwar Unt med namnet AB Förhandlingskonsult Iwar Unt. I början av 1970-talet var utbudet av affärsutbildningar mycket begränsat. Med en bakgrund som managementkonsult inriktad på säljutveckling och med ett stort intresse för förhandlingsteknik startade Iwar ett för den svenska utbildningsmarknaden nytt område. Redan från starten arbetade Förhandlingskonsult utifrån den grundläggande principen att optimala förhandlingsresultat nås genom att söka partnerskap och synergier. På den tiden gick Iwars teorier emot den gängse bilden av att en erfaren förhandlare framförallt ska ta terräng genom att skapa sig styrkepositioner på motpartens bekostnad. Iwars teorier har med åren fått ett omfattande genomslag och utgör idag grunden för de förhandlingsstrategimodeller som lärs ut vid universitet och högskolor runt om i världen.

Iwar Unt gick bort 2007 och företaget drivs idag av hans son, Robert Unt. 2010 bytte företaget namn till Svenska Förhandlingsakademin AB. Internationellt arbetar företaget under varumärket European Negotiation Academy.

Förhandlingsakademin har utbildat över 30 000 förhandlare. Utöver utbildningsuppdrag har Förhandlingsakademin arbetat med rådgivning och expertstöd i samband med förhandlingar. Iwar ägnade mycket tid åt forskning och utveckling – idéer som idag utgör grunden för Förhandlingsakademins utbildningskoncept där målet är att lära ut hur man gör förhandlingen till en värdeskapande process och bygger upp bestående affärsrelationer.

Vissa delar av Förhandlingsakademins koncept finns samlade i de 12 böcker som getts ut av Iwar Unt. Böckerna har getts ut på förlag över hela världen och har inspirerat 100 000-tals förhandlare.

 

Iwar Unt

Iwar Unt startade företaget 1975