Samarbetspartners

Förhandlingsakademin har flera långvariga samarbspartners. Bland annat samarbetar vi med arrangörer på den öppna kursmarknaden. Det gör också att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare utbildningar som omfattar andra områden än vår egen specialitet.

Förhandlingskonsult Mats Lidgren – Förhandlingsakademin arbetar regelbundet tillsammans med Mats Lidgren som arbetar i Malmö.


Financial Times - Svenska Förhandlingsakademin har valts ut till en expertgrupp av Financial Times. Tillsammans med en exklusiv skara av världens ledande experter inom företagsledning har vi skrivit ett antal artiklar.

Kursarrangörer

Innovasjon Norge
KTH Executive School
Äripäev

IT - leverantörer och samarbetspartners inom IT

Desinata