Tjänster

Svenska Förhandlingsakademin erbjuder er hjälp med förhandlingar i olika former. De uppdrag vi medverkat i spänner från affärer och förhandlingar på 10-tals miljarder till några hundratusen kronor till situationer där det inte handlat om pengar utan om relationer.

Medverkan vid förhandlingar - Vi ser de möjligheter, öppningar och nyanser som uppdragsgivaren missar - utan skygglappar. Med vår breda och långa erfarenhet kan vi ofta hämta och föra över idéer från andra branscher.

Medling - En formell rättslig prövning både är dyrbar och tidskrävande. Relationerna förstörs i onödan. Rättsprocesser är känslomässigt påfrestande och utgången är aldrig given. Medling är oftast ett bättre alternativ.

Informella förhandlingar - Ibland kan ett möte vid sidan om förhandlingsbordet i neutral miljö göra att nya pusselbitar kommer fram. Vi kan hjälpa er att anordna och förbereda informella förhandlingar.

Rådgivning - I många situationer kan det vara värdefullt att få prata igenom sina förhandlingar med en utomstående. Vi har varit rådgivare åt de flesta av Sveriges mellanstora och stora företag.

Affärsutveckling med fokus på förhandlingsstrategi - När affärsmöjligheterna inte tas till vara fullt ut missar man möjligheter till synergier och värdeskapande i förhandlingarna. Vi analyserar och stödjer verksamheter som har stannat upp och kör på i gamla hjulspår.

Strategiskt inköp - Våra studier av 1 000-tals förhandlingar visar att endast en tredjedel av alla inköpare klarar av att identifiera och förhandla fram den bästa lösningen.

 

Förhandlingsteknik