Rådgivning

I många situationer kan det vara värdefullt att få prata igenom sina förhandlingar med en utomstående.

  • Du kan få bekräftat att det du varit med om inte är något ovanligt, ex kan du vara utsatt för en ful taktik som du inte behöver ta åt dig av personligen, men som du måste få hjälp med att hantera..
  • Din samtalspartner agerar som djävulens advokat.
  • Du tvingas tänka igenom och motivera dig.
  • Du kan få råd om alternativa sätt att hantera problemet.
  • Du kan komma till insikt om varför du reagerat som du gjort och vilka dina egna motiv är.
  • Din stressnivå sänks och tryggheten ökar med ett externt objektivt perspektiv.

Case - Lättförtjänta pengar

Ett familjeföretag ska säljas. Det är värderat till 12 Mkr. Till sin stora glädje får säljaren in 4 bud:

A bjuder 12,8 Mkr

B bjuder 11 Mkr

C bjuder 10,3 Mkr

D bjuder halvskamliga 8,9 Mkr

Säljaren som varit på kurs hos oss ringer upp och frågar: "Jag gör väl rätt som tar budet på 12,8 Mkr? Det är väl ingen idé att förhandla med de andra?". Under vårt samtal visar det sig att han inte vet varför de 4 lagt bud på hans företag. När vi frågar: "Vad är det de vill köpa av dig?" så svarar han förvånat: "Mitt företag!?".

Samtliga fyra bjuds in till förhandling och det visar sig att de har helt olika behov. En är ute efter det inarbetade varumärket. Han kommer att flytta produktionen till ett lågprisland. En är ute efter hans moderna maskinpark. En är ute efter byggnaderna. Resultatet blev att företaget styckades upp i tre delar och att dessa såldes för 21,3 Mkr, 8,5 Mkr mer än man varit på väg att acceptera.

 

gronarummet

Ta del av 30 års samlad erfarenhet!

Svenska Förhandlingsakademin har hjälpt många företag med rådgivning i svåra förhandlingssituationer.