Affärsutveckling

Verksamheter stannar upp och kör på i gamla hjulspår. Det är något vi ofta upptäcker i samband med större uppdrag. En ny chef som kommer in i företaget upptäcker oftast samma sak. För den utomstående är det uppenbart att affärsmöjligheterna inte tas till vara fullt ut. Människor har en bevisad tendens att vilja bevara Status Quo.

Vi börjar med en revision i den här typen av case där vi går in och tittar på hur personalen klarar sina förhandlingar. En del är duktiga och kan ges rollen som förhandlingsledare, andra är bra om de sätts in på rätt plats. Vissa får aldrig släppas loss ensamma! Hur kan kompetensen utvecklas hos dessa tre grupper? Kanske finns det några som aldrig ska förhandla. När vi bedömer förhandlingsförmågan så tittar vi bland annat på om de försöker hitta den optimala affären eller om de tar första bästa bud som ligger inom spelplanen. Har ledningen tillräcklig insyn i förhandlingarna?

Hur ser företagets rutiner ut? Finns det klara riktlinjer? Hur arbetar man med förberedelser? Hur ser systemen ut för att samla in och lagra information? Vem går man till på företaget om man behöver råd? Vi gör upp en scheman som beskriver organisationen utifrån våra nyfunna upptäckter - scheman som ibland illustrerar både allvarliga problem och outnyttjade resurser.

Ofta hittar vi hinder som blockerar skapandet av mervärden. Vi ser alltför många bristfälliga redovisningssystem som tillåter medarbetarna att spela "Svarte Petter". De tar på sig onödiga kostnader och risker när de kan skyffla över kostnaderna på andra avdelningar. Samtidigt låter man bli att ta hem intäkter bara för att dessa bokförs på fel konto. Dessa förhandlare ser inte hela affären och hur den påverkar företaget i dess helhet.

Hur ser avtalen ut? Är de ensidiga där man ger bort för mycket utan att få något tillbaka? Är risk- kostnads- och intäktsfördelningen genomtänkt. Är skilsmässan reglerad? Vi ser ofta att parternas rättigheter och skyldigheter den dag avtalet upphör inte finns förhandlade. Hur kan ni förhindra att ni blir sittandes med Svarte Petter? Hur kan ni förhindra att er partner blir er värste konkurrent?

Ni får en rapport med en rad åtgärdsförslag. Vi diskuterar igenom rapporten, hjälper till med vissa åtgärder och vägleder er i det fortsatta förändringsarbetet.

 

Förhandlingsstrategier

Alternativet till utveckling är oftast stagnation! Vi hjälper er att kartlägga problemen och komma in på rätt spår.